Research, online-surveys & målgrupper

Viden om målgruppen sikrer beslutningsgrundlaget

Jo mere konkret viden man har til rådighed om målgruppen på sitet jo bedre kan man målrette og få optimal effekt af sitet. Der findes mange værktøjer og indgangsvinkler til at håndtere viden og data om målgruppen. Uanset valg af metode er det vigtigt at holde sig for øje, om man arbejder med kvalitative eller kvantitative data - eller måske begge dele.

 

Hvad er forskellen på kvalitative og kvantitative data?

Kvalitative data afdækker typisk holdninger og meninger hos en gruppe repsondenter. Dataindsamlingen foregår ofte vha. interview uden bundne svarmuligheder.

Anvendes kvantitative data lægges der vægt på mængde og individets forskellighed udviskes, bl.a. fordi der ofte anvendes bundne svarmuligheder - det mange kender som et spørgeskema med afkrydsningsfelter.

Den meget udbredte og anerkendte metode til test af hjemmesider, "tænke højt"-metoden bygger på kvalitative data fra kun 5 personer. Metoden viser de udvalgte respondenters evne til at anvende en webløsning, men ikke om flertallet af brugere vil kunne udnytte webløsningen.

Det vil man kunne se i logfilen / statistikken for sitet.

Beslutningsgrundlaget - hvad vil du vide om målgruppen?
Uanset indgangsvinklen er det altgørende at fokusere på hvad det er for en viden man har brug for. Herudfra kan man indkredse om man skal anvende viden om målgruppen baseret på kvalitative data eller kvantitative data - eller måske en kombination.

Hvad er den konkrete situation?
Under udvikling af sitet og dets koncept er brugerinddragelse et centralt element. Du kan få at vide om din idé vinder genhør hos målgruppen eller om der skal rettes til. Her anvendes typisk kvalitative data, f.eks. fra fokusgruppeinterview, fordi man her ønsker at vide mere om målgruppens holdninger og meninger om konceptet/idéen.

Det er også muligt at inddrage kvantitative date, f.eks. hvis sitet allerede er online gennem en onlinesurvey. Her kan svarene anvendes som beslutningsgrundlag for optimering.

Man kan også gå mindre detaljeret til værks ved simpelthen at overvåge statistikken for sitet. Sitets trafikprofil og statistik kan indikerer om der er brugervenlighedsproblemer og hvor de opstår på sitet, men ikke vise konkret hvad problemet er.

Værktøjerne - som man spørg, får man svar
Der findes en lang række metoder, som kan anvendes i arbejdet med at forbedre og optimere på sitet. Abilitors hovedkompetence består i at udnytte viden om målgrupper, brugeradfærd og brugertrends til at optimere på enhver type netværkskommunikation. Det mest gængse værktøjer er:

Det kommende site:
MålgruppeAnalyse | Trends & Brugeradfærd
KonceptTest | Slutbruger (fokusgruppe)
Brugerworkshop (fokusgruppe med arbejdsdel)

Det færdige site:
UsabilityTest | Slutbruger
OnlineSurvey | Sitebruger (se eksempel her)
SiteStatistik | Trafikprofil & Brugeradfærd
LogfilAnalyse | Trafikprofil & Brugeradfærd

Se samlet oversigt alle usability-produkter

Brugervenlighed, test & optimering

Effektmåling, statistik & logfilanalyse

Onlinesurveys & spørgeskema-
undersøgelser

Konsulentydelser & strategisk rådgivning

Kurser, workshop & foredrag

Referencer

Priser & tilbudsgivning

Om Abilitor

Aalborg
Scheelsminde
Tlf. 70208015
Mobil 26237015
Ophavsret & Ansvar
 
 
BLOGGEN

Henrik Hansen blogger:

Bloggen er på pause
BØGER

Boganmeldelse af Motiverende Design
- pligtlæsning for fagfolk

ARTIKLER

Internetkoncept og kravspecifikation for det effektive website

Guide til køb af brugervenlighedstest og usabilityanalyser

10 år efter The DOT-COM Gold Rush, men stadig aktuelle artikler om
Usability - et overset ledelsesansvar

Internetløsning - ikke satsning

APROPOS

Godt at vide:
Definition af brugervenlighed

***

Hver måned klikker ca. 2,1 mio. brugere
på løsninger, som Abilitor arbejder med.

Få selv aktuel viden om dine brugeres adfærd på Nettet:
Kontakt Abilitor

Se reference-liste her.

 
Til forsiden

ForsideTip en venKontakt  • Oversigt 

 
www.abilitor.dk Google 
topbar