Brugervenlighed, usability-test og optimering

Brugervenligt webdesign kan opnås med kvalitative analyser, såsom usabilitytest, brugertest, fokusgruppe-interview mv. Vælg testomfang efter behov!

Abilitor tilbyder brugervenlighedstest i færdige moduler, men sammensætter også gerne test og testforløb efter specifikke behov. Afgørende er det at sondre mellem brugervenlighedstest og optimering af

 • Det færdige site
 • Det nye site

 • Brugervenlighedstest og optimering af det færdige site

   

  Fakta-sider

   

  Her finder du fakta om de mest gængse metoder

 • Brugerworkshop
 • Interview
 • Brugervenlighedsanalyse
 • Brugervenlighedstest

  Her finder du hele guiden om brugervenlighedstest og usabilityanalyser

 • Tages der udgangspunkt i et eksisterende (eller måske næsten færdigt) site - er der 3 niveauer at teste og optimere brugervenlighed på:

 • UsabilityCheck
 • UsabilityTest | Expert
 • UsabilityTest | Slutbruger
 • Forskellen er, at jo flere parametre og data, der medtages jo mere detaljeret og præcis bliver testen og dens angivelser til optimering. I "Slutbruger"-udgaven anvendes data fra brugeres arbejde med sitet, hvilket giver det absolut højeste sikkerhed for at sitet er optimeret.

  UsabilityCheck
  Er der brug for en status og et hurtigt overblik over hvor godt sitet generelt placerer sig mht. grundlæggende brugervenlighed er et UsabilityCheck et velegnet og meget konkret værktøj. Et UsabilityCheck er en mindre udgave af den noget mere omfattende UsabilityTest | Expert, men omfatter alligevel ca. 40 målepunkter. Fokus er på forsiden, fordi det er her mange sites mister potentielle brugere. Kombinationen af metodik fra den større test kombineret med individuel vurdering af sitets mest basale elementer giver et effektivt redskab, når det gælder måling af sitets grundlæggende brugervenlighed. Som sådan virker testen også som en kvalitetskontrol. I en let modificeret udgave kan testen med fordel anvendes som design-test, hvis sitet er under udvikling og endnu ikke online. Afrapporteringen er en kortfattet rapport.

  UsabilityTest | Expert
  Expert-testen tager udgangspunkt i et UsabilityCheck af forsiden men ellers hører enhver sammenligning mellem de 2 test op. Analysen er altid tilpasset det enkelte site. Blandt andet medtages en række stikprøver af sitets funktionaliteter efter aftale med kunden - typisk udfra de mål, der er sat i forhold til målgruppen. Alle resultaterne vægtes i forhold til målgruppens interneterfaring og typiske adfærd. UsabilityTest | Expert er langt mere omfattende og inddrager langt flere parametre i analysen og bliver derved langt mere specifik i forhold til det enkelte site. Rapporteringen er en detaljeret gennemgang af sitet med skærmbilleder, konklusioner og angivelse af løsninger. Rapporten indeholder bådet et afsnit med Executive Summary for beslutningstageren og en løsningsliste til webmasteren.

  UsabilityTest | Slutbruger
  I forbindelse med ebusiness, ehandel, extranet eller andre typer sites, hvor det er helt afgørende at brugeren kan anvende og udnytte sitet kommer denne test til sin ret. Løsningen præsenteres overfor typisk 5 brugere fra målgruppen - en for en. Skal der alene vurderes på hvilken test, der giver størst garanti for om et site fungerer overfor målgruppen - så er UsabilityTest | Slutbruger den eneste test, der kan give noget der ligner en garanti.

  Metoden bygger på den internationalt anerkendte "tænke højt"-metode, der i vid udstrækning anvendes til analyse af brugervenlighed.

  Afrapporteringen består af en bilags-del, der sammenfatter brugeradfærden tematisk og en analysedel med skærmbilleder, konklusioner og angivelse af løsninger. Rapporten indeholder bådet et afsnit med Executive Summary for beslutningstageren og en løsningsliste til webmasteren.

  Hvilken test skal du vælge
  Jo større sikkerhed for brugervenlighed og tilfredshed hos målgruppen, jo mere omfattende test. Er du i tvivl, så spørg din usabilitykonsulent.

  Adhoc & individualiserede test-forløb
  Abilitor sammensætter gerne test og testforløb, efter specifikke behov, som ovenstående moduler ikke dækker. Ovenstående test-moduler kan med fordel kombineres. Men under udvikling af et nyt site er tiden ofte knap, og der er typisk behov for hurtig adhoc-rådgivning til afklaring af spørgsmål eller enkeltstående problematikker.


  Det kommende nye site

  Er der tale om et nyt site, hvor sitet skal bygges fra bunden, er det muligt at inddrage brugerne af det kommende site meget tidligt i "bygge-processen". Jo større investering, der er afsat til det kommende site - jo mere bør man inddrage målgruppen for at sikre at sitet også bliver sin investering værd. Følgende viser et eksempel på, hvordan test og målgruppeinddragelse kan ske under hele udviklingsforløbet.

 • KonceptTest | Slutbruger
 • MålgruppeAnalyse | Kravspecificering
 • DesignTest | Expert
 • UsabilityTest | Expert
 • UsabilityTest | Slutbruger
 • Bemærk at målgruppeinddragelse både kan ske direkte og indirekte. Inddrages målgruppen direkte betyder det at personer fra målgruppen inddrages undervejs f.eks. ifm. forkusgruppeinterview.

  Vælger man den indirekte målgruppeinddragelse er det usabilitykonsulentens opgave at repræsentere målgruppen. Sidstnævnte løsning har den fordel at det ofte er lettere tidsmæssigt og forbundet med færre omkostninger at gøre brug af en usabilitykonsulent fremfor at skulle i dialog med flere enkeltpersoner. Til gengæld vil der være spørgsmål og punkter hvor konsulenten må melde pas, fordi konsulenten umuligt kan gøre rede for alle forhold hos målgruppen.

  Der er således både fordele og ulemper mht. direkte/indirekte brugerinddragelse. Den konkrete situation vil være styrende for hvad der er mest hensigstmæssigt.

  Se samlet oversigt over alle usability-moduler

  Brugervenlighed, test & optimering

  Effektmåling, statistik & logfilanalyse

  Onlinesurveys & spørgeskema-
  undersøgelser

  Konsulentydelser & strategisk rådgivning

  Kurser, workshop & foredrag

  Referencer

  Priser & tilbudsgivning

  Om Abilitor

  Aalborg
  Scheelsminde
  Tlf. 70208015
  Mobil 26237015
  Ophavsret & Ansvar
   
   
  BLOGGEN

  Henrik Hansen blogger:

  Bloggen er på pause
  BØGER

  Boganmeldelse af Motiverende Design
  - pligtlæsning for fagfolk

  ARTIKLER

  Internetkoncept og kravspecifikation for det effektive website

  Guide til køb af brugervenlighedstest og usabilityanalyser

  10 år efter The DOT-COM Gold Rush, men stadig aktuelle artikler om
  Usability - et overset ledelsesansvar

  Internetløsning - ikke satsning

  APROPOS

  Godt at vide:
  Definition af brugervenlighed

  ***

  Hver måned klikker ca. 2,1 mio. brugere
  på løsninger, som Abilitor arbejder med.

  Få selv aktuel viden om dine brugeres adfærd på Nettet:
  Kontakt Abilitor

  Se reference-liste her.

   
  Til forsiden

  ForsideTip en venKontakt  • Oversigt 

   
  www.abilitor.dk Google 
  topbar