Guide til køb af brugervenlighedstest og usabilityanalyser

Denne usability-guide gennemgår velkendte brugervenlighedstest og analysers anvendelighed og lønsomhed i praksis.

At opnå et brugervenligt og effektivt website kræver din målgruppes hjælp - enten direkte eller indirekte. Metodisk brugerinddragelse sker ved hjælp af specielle brugervenlighedstest og -analyser. Guiden består af denne introside samt en række faktasider med detaljerede beskrivelser:

 • Brugerworkshop
 • Interview
 • Brugervenlighedsanalyse
 • Brugervenlighedstest
 • Onlinesurvey
 • Internetstatistik
 • Logfilsanalyse
 • Eyetracking
 • Ydelsestest

 • Introduktion til brugervenlighed

  Der skal 2 til en dans
  Der er stor forskel på hvilke test, der bør anvendes i forhold til sitets type, målsætning og målgruppe. Målet for siteejer er som regel at have tilbyde et værdiskabende site. Isoleret set har websitet ingen værdi. Værdien skabes i mødet med brugerne fra målgruppen. Det er i denne proces at websitets brugervenlighed har stor betydning. Den brugervenlige webløsning opnås ved at vælge brugervenlighedstest med omhu.

  Hvad ønsker man at opnå?
  Brugervenlighed på websitet kan være alt fra at sitet skal være hurtigt at downloade til målinger af om brugerne kan gennemføre avancerede brugsflow - og rent faktisk gør det. Det helt centrale i valget af brugervenlighedsydelser er at få afdækket, hvad man ønsker at opnå med aktiviteten:

 • Viden: Hvad vil man vide?

 • Detaljering: Hvor detaljeret skal denne viden være?

 • Implementering: Hvad vil man gøre med den viden man får?

 • Disse overvejelser bør man gøre sig før man begiver sig videre. Sidste punkt er ofte det mest kritiske punkt, idet en analyses konklusion, specielt hvis den er overvejende negativt ladet, måske kan blive en "varm kartoffel" internt i virksomheden.  

  Hvad er det egentlig der måles?
  For at opnå brugbar viden om brugerne/målgruppen kræver det indsamling af data. Den klassiske "tænke højt"-metode er at stille 5 brugere nogle opgaver på websitet. Kan de løse dem, er alt godt. Ja, hvis metoden anvendes korrekt og der tages højde for metodens fejlkilder og begrænsninger. Statistisk set er 5 jo ikke et repræsentativt udsnit af målgruppen (medmindre det er de eneste 5 der skal anvende løsningen).

  Grundlæggende findes der 2 analyseformer - den kvalitative analyse og den kvantitative analyse. Hver analysetype har fordele og ulemper, eksempelvis:

  Førnævnte "tænke højt"-metode er en kvalitativ analyse, der rigtigt anvendt giver et kvalitativt indblik i målgruppens brugeradfærd. Den kvalitative analyse giver megen detaljeret viden, men ikke viden der giver bred sikkerhed for brugervenlighed. Sikkerhed kan opnås ved at supplere med kvantitative analyser, f.eks. internetstatistik, logfilanalyse eller brugerundersøgelser vha. online spørgeskema (onlinesurvey).

  Anvendes f.eks. logfilanalyse til at afdække om brugeradfærden på sitet er tilfredsstillende set med virksomhedens øjne - der kan f.eks. være områder af sitet der slet ikke anvendes - kan tænke højt-metoden give svaret på hvorfor bestemte områder ikke anvendes. Måske sidder en knap forkert, måske har den et galt navn, måske har indholdet ingen betydning for målgruppen.

  Kosteffektiv brugervenlighed 

  Der kan ikke gives nogen entydig retningslinie for, hvornår brugervenlighedsforholdene på sitet er optimale og hvilke test/analyser man skal benytte sig af. Der er dog nogle parametre der afgør, hvordan og hvor meget usability-analyser bør anvendes - og om det i det hele taget er besværet værd.

 • Hvad er sitets idé og type?
 • Hvilke mål skal nås med sitet?
 • Hvor omfattende er sitet?
 • Hvem er sitets målgruppe?
 • Hvor kritiske er sitets brugere?
 • Hvor vigtigt er sitet for virksomheden?
 • Hvor omfattende er trafikken på sitet?
 • Hvor vigtig er den enkelte besøgende?
 • Er nogle besøgende vigtigere end andre?

 • En gylden regel
  Man kan sammenfatte ovenstående til, at jo vigtigere sitet er for virksomheden, jo vigtigere den enkelte besøgende er, og jo større trafikken er, desto større sikkerhed skal der være for at sitet er brugervenligt, og jo flere ressourcer bør der afsættes til test og analyser.

  Værktøjskassen for usability - fra tænke højt, interview til eyetracking

  Test og analyser omfatter både værktøjer, der skal afdække brugerforhold, f.eks. vha. interview og egentlige måleværktøjer. Nedenstående gennemgang opsummerer de forskellige værktøjers karakteristika:

  Brugerworkshop (tilpasset fokusgruppeinterview)

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Giver bredt kvalitativt indblik i målgruppens reaktioner og associationer til f.eks. idé, design, koncept og funktionalitet.

  Særdeles velegnet i udviklingsfasen af nyt site/koncept for mellemstore og store webløsninger

  Hvis målgruppen har specielle præferencer, f.eks. handicap

  At skulle samle 8-12 deltagere på én gang

  Gruppepres kan påvirke meningen

  Ikke lige velegnet til alle segmenter

  Mindre ensartet målgruppe kræver flere sessions

  Læs yderligere om brugerworkshop

  Individuelt interview

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Afdækker hurtigt forventninger og behov hos enkeltpersoner

  God til følsomme emner og til detaljen

  Kan anvendes som alternativ til fokusgruppe-interview

  Alle typer sites

  I kombination med Tænke Højt-testen kan mange forhold belyses ganske præcist

  Mere styret og mindre dynamisk end fokusgruppeinterview

  Læs yderligere om individuelt interview

  Inspektion - brugervenlighedsanalyse af usabilityekspert

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Udpeger typiske og grundlæggende fejl

  I kombination med meddragelse af brugerforhold kan der opnås ganske præcise analyser

  Generelt mindre sites, f.eks. informationssitet, præsentationssitet eller hvor trafikken er begrænset.

   

  Usabilityspecialisten kan ikke identificere alle problemområder

  Fare for "smagsdommeri"

  Læs yderligere om brugen af inspektion til brugervenligheds-analyse

  Tænke Højt - brugervenlighedstest

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Udpeger både grundlæggende fejl og mere komplekse fejltyper i f.eks. brugsflow

  I kombination med interview kan mange forhold belyses ganske præcist.

  I kombination med kvantitative undersøgelser opnås præcis dokumentation

  Kvalitetssikring af e-handelssitet, sitet med stor trafik eller på sitets med meget kritiske brugere

  Relativ lang produktionstid

  Læs yderligere om brugen af tænke-højt-metoden til brugervenligheds-test

  Onlinesurveys - spørgeskema på websitet

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Giver "hård" data-dokumentation (kvatitative data)

  God som understøttelse af Tænke Højt-metoden

  Kan anvendes som "fattigmands-test"

  Eneste metode til at afdække brugernes demografiske data

  Bedst på sites med en vis trafik, men giver stort udbytte på alle typer sites.

  Lav svarprocent = stor usikkerhed

  Kræver omhyggelig udformning af spørgsmål

  Er kun en tendensundersøgelse

  Giver ingen løsninger

  Læs yderligere om brugen af online-spørgeskemaer til brugervenlighedsundersøgelse

  Websitets online-statistik

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Giver "hård" data-dokumentation

  God som understøttelse af Tænke Højt-metoden

  Glimrende til daglig overvågning af sitet

  Kan give et kvantitativt indblik at brugeradfærden på sitet som helhed.

  Som regel altid, da det enten er gratis eller kun forbundet med et mindre gebyr at have et statistikmodul tilknyttet websitet

  Enhver webmaster / siteansvarlig bør have adgang til statistik for sitet

  Udbytte afhænger meget af statistikkens omfang og detaljering

  Visse webhotellers statistik-modul er ubrugeligt

  Besøg af søgemaskine-robotter kan skævvride sitets trafikprofil markant

  Kan være svær at forstå for menigmand

  Giver ingen løsninger

  Læs yderligere om brugen af online-internetstatistik

  Logfilsanalyse

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Giver "hård" data-dokumentation

  God som understøttelse af Tænke Højt-metoden

  Fleksibelt værktøj til overvågning og analyse af sitet

  Kan give et kvantitativt indblik af bruger-adfærden på sitet som helhed

  Større webløsninger, såsom ebusiness, ehandel, portaler mv.

  Kræver særskilt analysesoftware, der kan være omkostningstungt i anskaffelse, omstændigt i opsætning og brug

  Læs yderligere om brugen af logfilsanalyse

  Eyetracking

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Giver "hård" data-dokumentation

  God som understøttelse af Tænke Højt-metoden

  God til test af specifikke elementer på et site, f.eks. banner

  Pretest af bannerreklamer/ bannerplacering, optimering og fejlfinding på store løsninger

  Isoleret set begrænset anvendelig

  Bekostelig

  Læs yderligere om brugen af eyetracking

  Ydelsestest

  Anvendelighed

  Optimal lønsomhed

  Ulemper

  Begrænset i forhold til usability

  God til kontrol at sitets tekniske ydelse forhold

  Tvivlsom i forhold til usability

  Software-produkter der er meget forskellige og i visse tilfælde særdeles bekostlige

  Læs yderligere om brugen af ydelsestest

  1000kroners spørgsmålet: Kan der udstedes usability-garanti?

  Skulle nogen driste sig til at udstede en usability-garanti kan man forvisse sig om, at der i bedste fald er tale om et markedsføringskneb - eller også er garantien ubrugelig. Garanti kan man udstede, når et repræsentativt udsnit af målgruppen for sitet har udført bestemte brugsflow med tilfredsstillende resultat. Når den ellers så berømte og velanskrevne usabilityguru Jakob Nielsen løfter pegefingeren og fortæller om sine markante konklusioner i medierne, er det med et datamateriale fra - i visse tilfælde - testsession med under 10 brugere. Det er væsentligt at notere sig, at måling af usability hovedsageligt baserer sig på kvalitative metoder - og garanti i sagens natur ikke kan gives.

  Hvad koster brugervenlighed? Hvad koster "flere kunder"?

  Abilitors mindste testmodul er et UsabilityCheck (2 timer) og det største testmodel er et "UsabilityTest | Slutbruger" (35 timer).

  Se samlet oversigt over alle usability-moduler

  Abilitor leverer ydelser fra ca. kr. 1000
  Abilitor har leveret enkeltstående konsulentydelser fra ca. kr. 1000 til over kr. 50.000. Prisen afhænger af tidsforbruget og den konkrete konsulentydelse.

  Som alt andet bør man konkretisere hvilket udbytte man ønsker af at arbejde med brugervenlighed. Det kan ofte være svært at konkretisere, hvorfor man bør overveje at vurdere forbedringer af hjemmesiden i et andet perspektiv, f.eks.

 • Virksomheden:
  Vi vil have "flere kunder"
  Vi vil ligge i "Top 5"
  Vi vil ligge i den bedste 1/3
  Vi vil udrydde de værste fejl
  Vi vil have vurderet om hjemmesiden skal redesignes eller blot skal forbedres
  Vi vil udvikle ny brugerrettet hjemmeside

 • Borgersitet / kommunen:
  Hvad koster øget tilfredshed?
  Mindst 90 % af kommunens borgere skal kunne anvende hjemmesiden.
  Vi vil vinde "Bedst på Nettet"

 • Brugerne skal naturligvis behandles ordentligt på Nettet - ikke mindst når man husker på at god brugervenlighed har samme effekt som god kundeservice i den fysiske verden og usability derfor er en vigtig konkurrenceparameter for sitet. Test og analyser bør vælges udfra en nøgtern vurdering af, hvor vigtig denne "sitets kundeservice" er for virksomheden og hvor stort budgettet i øvrigt er.

  Denne artikel er en opdateret udgave af artiklen "Usability-ydelser - anvendelighed og lønsomhed i praksis", som første gang er offentligtgjort på www.notabene.net, april 2001.  

  Har du kommentarer eller spørgsmål til indholdet er du velkommen til at kontakte forfatteren Henrik Hansen,

   

  Brugervenlighed, test & optimering

  Effektmåling, statistik & logfilanalyse

  Onlinesurveys & spørgeskema-
  undersøgelser

  Konsulentydelser & strategisk rådgivning

  Kurser, workshop & foredrag

  Referencer

  Priser & tilbudsgivning

  Om Abilitor

  Aalborg
  Scheelsminde
  Tlf. 70208015
  Mobil 26237015
  Ophavsret & Ansvar
   
   
  BLOGGEN

  Henrik Hansen blogger:

  Bloggen er på pause
  BØGER

  Boganmeldelse af Motiverende Design
  - pligtlæsning for fagfolk

  ARTIKLER

  Internetkoncept og kravspecifikation for det effektive website

  Guide til køb af brugervenlighedstest og usabilityanalyser

  10 år efter The DOT-COM Gold Rush, men stadig aktuelle artikler om
  Usability - et overset ledelsesansvar

  Internetløsning - ikke satsning

  APROPOS

  Godt at vide:
  Definition af brugervenlighed

  ***

  Hver måned klikker ca. 2,1 mio. brugere
  på løsninger, som Abilitor arbejder med.

  Få selv aktuel viden om dine brugeres adfærd på Nettet:
  Kontakt Abilitor

  Se reference-liste her.

   
  Til forsiden

  ForsideTip en venKontakt  • Oversigt 

   
  www.abilitor.dk Google 
  topbar