Internetkoncept og kravspecifikation for det brugervenlige og effektive website

Guide til det brugerorienterede og effektive website

 

Hvem henvender denne guide sig til?

Denne guide er almen og har relevans for stort set alle typer websites.

Konceptbeskrivelsen er et styringsværktøj?
En god konceptbeskrivelse er først og fremmest et styringsværktøj, der kæder websitet sammen med virksomhedens øvrige aktiviteter i et samlet dokument på typisk 5-10 sider.

Hvorfor en konceptbeskrivelse?
Arbejdet med websitet er en faglig multidisciplin, hvor mange faggrupper ofte involveres - ofte ude af huset.

Er webløsningen mere omfangsrig, bør mere strategiske overvejelser altid inddrages og evt. beskrives i en internetstrategi.

Med passende omtanke og planlægning er det muligt med få ressourcer at udvikle et brugerorienteret og effektivt website. Her ser vi på de overvejelser og beslutninger man kan træffe inden selve produktionen af sitet går igang - og hermed slippe for de ærgelser og det ressourcespild et uigennemtænkt website er for både siteejer og bruger.

Når alle væsentlige punkter er beskrevet samles alle ender i en kravspecifikation for sitet. Og så er det bare at gå igang.

Det effektive styringsværktøj
Internetkonceptet bliver et effektivt styringsværktøj når det bygges op omkring de 2 grundparametre

Virksomhedens mål for websitet
Målgruppen og dens behov / præferencer

Uden mål og målgruppe er der ikke noget at styre efter. Derfor indeholder en god konceptbeskrivelse en masse svar. Groft sagt en oplistning af hvem, hvad, hvorfor, hvordan, hvornår i ét dokument. Konceptbeskrivelsens væsentligste formål er at samle alle væsentlige tråde så målet og målgruppen ikke slippes af syne.

Hvorfor have et website?
Da websitet ofte fungerer som en virtuel snitflade mellem virksomheden og målgruppen, bør de indledende overvejelser kredse omkring virksomhedens forretningsprocesser: Hvor er det præcist vi får et konkret udbytte af at tilbyde en målgruppe et website, der kan nogle ganske bestemte ting. Hvis virksomheden allerede har beskrevet sine aktiviter i en værdikæde, vil dette være et glimrende sted at starte, hvis det er en lidt større løsning, der overvejes.

 

Om målet med websitet

Et website kan have mange funktioner og målet er ofte lidt diffust. Ofte er det et mål i sig selv at den nye hjemmeside kan opdateres via en browser (CMS). Men det er en misforståelse. Dette er blot et krav til det tekniske omkring løsningen. Med mål menes der konkret hvordan websitet hjælper virksomheden i at informere, sælge, markedsføre, service osv.

Indledningen
Start med en ganske kort indledning, der beskriver virksomhedens størrelse, arbejdsområde, ydelser eller produkter samt hvilket marked det afsættes på (B2B eller B2C). Medtag gerne hvilke værdier, holdninger eller services der er centrale for netop denne virksomhed og som kan tænkes at have relevans for, hvordan websitet skal fungere.

Hvad er situationen og status
Beskriv kort situationen, f.eks. om der allerede er et website, hvad de generelle erfaringer er, hvad der har været godt/skidt, hvem der har ansvaret mv. Har hjemmesiden en statistik, så medtag nøgletal for udviklingen. Udpeg problemfelter som den nye løsning skal minimere.

Hvad er ambitionen?
Få indkredset hvilken ambition der ligger bag og hvad der generelt forkommer at være vigtigt. Da der som regel er begrænsede ressourcer, vil det være passende allerede nu at gøre sig visse overvejelser omkring prioritering:

Need to have - det er et krav, at...
Nice to have - det kunne være rart, hvis...

Eksempelvis: Skal hjemmesiden være let at opdatere? Hvor brugervenlig skal løsningen være? Skal der løbende lægges nyheder på? Skal der sendes nyhedsbreve ud? Skal løsningen kunne søgemaskineoptimeres? Skal kunderne have specielt password-beskyttet område osv. (se også guide om valg af webhotel)

Hvad er målet med websitet (MWR)
Skal websitet være et aktiv for virksomheden formuleres der nogle klare enkle mål, som websitet måles op imod. Målene kan altid revideres, men man skal starte ét sted.

Dårlig og upræcis formulering

Entydig og klar formulering

Informere fyldelstgørende om alle produkter

70 % af alle sidevisninger skal omhandle produkter

Informere om virksomheden

Hver 2 besøgende vælger siden om...

Gøre det muligt at foretage selvbetjening

Succesraten for igangsat selvbetjening via websitet skal være 60 %

At fastholde flere brugere i længere tid

65 % af alle brugere bruger websitet i 3. min og 30 sek.

Hvis det er muligt bør man formulere en Most Wanted Response (MWR), som er det endelige succeskriterie. Det kan f.eks. være

Tilmelding til et nyhedsbrev
Kontakt via formular
Bestilling af brochurer

 

Om målgruppen for websitet

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er hele sitets omdrejningspunkt. Den skal beskrives. Er der flere målgrupper skal disse medtages og det skal fremgå om de er lige vigtige eller om der arbejdes med primær(e) sekundær(e) målgrupper.

Hvem er brugerne?
Målgrupper formuleres ofte lidt overordnet. Men websites er for mennesker i kød og blod. Få beskrevet brugerne og få dem gjort til profiler - mennesker/stereotyper man kan genkende. Webdesigneren kender jo næppe kunderne lige så godt som personalet med kundekontakt.

Hvad lægger brugerne generelt vægt på
Der er altid nogle få ting, som brugerne identificerer og accepterer et site på. Dette er ofte ret subjektive og følelsesmæssige områder af sitet. Få beskrevet disse grundlæggende elementer. I praksis vil det blot være hypoteser om brugernes forventninger. Det bedste vil være at spørge nogle fra målgruppen. Men er det ikke muligt er virksomhedens kendskab til egne målgrupper det bedste råstof. Det kan f.eks. være

Sitet skal være pænt
Stilrent
Troværdigt
Hurtigt
Overskueligt
Moderne
Spændende

Selvom websites bygges for at servicere en målgruppe skal man jo ikke nødvendigvis lefle. Derfor: Vælg de ord/elementer, der er i overensstemmelse med virksomhedens ønske til branding.

Hvorfor skal brugeren vælge denne hjemmeside?
Brugeren har altid et motiv bag en handling. I praksis vil en bruger motivere sit valg af et website med: Jeg har brug for at vide.... Jeg vil gerne finde ud af.... Jeg skal have købt.... osv. Vær konkret om, hvorfor brugeren skal vælge netop denne hjemmeside og hvilket behov der opfyldes.

 

Kravspecifikation, indhold og omfang

Når mål og målgruppen er indkredset er der grundlag for at beskrive

Hvad websitet konkret skal kunne
Hvilke funktionaliteter sitet skal indeholde,
Hvilke og hvor mange sider sitet skal omfatte
Hvor detaljeret indholdet skal være
Hvordan indholdet skal prioriteres.

Brug et flowchart som skelet
Et mindre website på 15 sider kan hurtigt overskues. Men hvad så når websitet vokser med virksomhedens vokseværk eller sitet skal sprogversioneres og tilpasses forskellige markeder.

Beskriv hele websitets overordnede linkstruktur i et flowchart (henvisninger siderne imellem bør ikke medtages). I praksis minder et flowchart om indholdsfortegnelsen i en bog og når sitet er færdig svarer dette til sitets oversigt (sitemap).

Med flowchartet i hånden er der klarhed over, hvor mange sider det nye website omfatter.

Interaktivitet og detaljering af funktionalitet
Indeholder sitet selvbetjeningsrutiner, tilmeld/afmeld nyhedsbrev, salgsprocesser, skal disse funktioner og deres meddelelsessider medtages og beskrives hver for sig.

Råskitse af forsiden
På baggrund af flowchartet og dets prioriteringer kan man vælge at udarbejde en råskitse (ikke nødvendigvis i grafik, blot i tekstbehandlingen). Formålet med råskitsen er at få klarhed over den grundlæggende prioritering og evt. foretage en indledende test overfor personer fra målgruppen.

Kravspecifikation
Kravspecifikationen kan være på alt fra 1 A4 side til en hel rapport på store webløsninger. Ofte minder en kravspecifikation om en varedeklaration. Nedenstående er derfor blot til inspiration og uprioriteret, da den effektive løsning altid er individuelt tilpasset:

Downloadtider (af forsiden / første side og efterfølgende sider)
Overskuelighed (antal links på forsiden)
Udskriftsvenlighed
Crossbrowser-funktionalitet (fungerer hjemmesiden på målgruppens browsere?)
Søgemaskinevenlighed - kan sitet crawles af søgemaksinerobotterne
Internetmarkedsføring og søgemaskinesynlighed - f.eks. om sitet mhp. søgemaskineoptimering
Adgang til opdatering via en browser (CMS)
Generel brugervenlighed
Forståelighed (LIX-tallet og teksternes tilpasning til medieet)
Læsbarhed (valg af fonttyper, fontstørrelse, fontfarver og kontrastniveau)
Oppetid på webhotellet
Tilgængelighed (valg eller fravalg af teknologier, der kræver plugins)
Support ved fejl
Vedligehold af Content Management Systemet
Fremtidssikret (f.eks. ved at databasen i et CMS kan tilpasses andre CMSer)
Backup af data
Adgang til rå logfiler
Online internetstatistik (med mulighed for tilpasning)

- Og vel allervæsentligst; at den kommende webløsning er attraktivt, behovsorienteret, nærværende og troværdig overfor kunderne/brugerne.

Har du kommentarer eller spørgsmål til indholdet er du velkommen til at kontakte forfatteren Henrik Hansen,

 

Brugervenlighed, test & optimering

Effektmåling, statistik & logfilanalyse

Onlinesurveys & spørgeskema-
undersøgelser

Konsulentydelser & strategisk rådgivning

Kurser, workshop & foredrag

Referencer

Priser & tilbudsgivning

Om Abilitor

Aalborg
Scheelsminde
Tlf. 70208015
Mobil 26237015
Ophavsret & Ansvar
 
 
BLOGGEN

Henrik Hansen blogger:

Bloggen er på pause
BØGER

Boganmeldelse af Motiverende Design
- pligtlæsning for fagfolk

ARTIKLER

Internetkoncept og kravspecifikation for det effektive website

Guide til køb af brugervenlighedstest og usabilityanalyser

10 år efter The DOT-COM Gold Rush, men stadig aktuelle artikler om
Usability - et overset ledelsesansvar

Internetløsning - ikke satsning

APROPOS

Godt at vide:
Definition af brugervenlighed

***

Hver måned klikker ca. 2,1 mio. brugere
på løsninger, som Abilitor arbejder med.

Få selv aktuel viden om dine brugeres adfærd på Nettet:
Kontakt Abilitor

Se reference-liste her.

 
Til forsiden

ForsideTip en venKontakt  • Oversigt 

 
www.abilitor.dk Google 
topbar